LATEST NEWS AND ANNOUNCEMENTSOther News

ኦዳ ኢንተግሬትድ ትራንስፖርት አክሲዮን ማህበር
Posted Date : 2021-03-03

ኦዳ ኢንተግሬትድ አክሲዮን ማህበር ባካሄ

Read more
Waldaa Aksiyoona Geejiba Qindaa?a ODAA
Posted Date : 2021-03-03

Waldaan Aksiyoona Geejjiba Qindaa?aa ODAA yaa?ii waliigalaa idilee

Read more